Sinds 1998 staat Grondwerken Geert Geukens bekend om
zijn vakkundigheid betreffende grond- en afbraakwerken zowel
voor particulieren als voor bedrijven en openbare diensten.

U kunt bij mij terecht voor:

Algemene afbraakwerken en grondwerken
Leveren van zwarte grond, zavel en opvulgrond
Plaatsen van afvalcontainers

Verschillende loten OUDE BEERSE STEEN te koop